Vyhľadajte na stránke

Vrátenie tovaru

Pokiaľ ste si objednali tovar, ktorý Vám nesedí alebo nie je úplne podľa Vaších predstáv, vrátime Vám peniaze. V súlade so zákonom má zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 30 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Pokiaľ sa rozhodnete pre odstúpenie od zmluvy, je nutné dodržať tieto základné podmienky:

  • tovar musí byť odoslaný najneskôr 30. deň po fyzickom prevzatí zásielky
  • tovar musí byť kompletný, neporušený, nepoužitý, opatrený visačkami v originálnom obale, schopný ďalšieho predaja
  • zásielka musí obsahovať originálny doklad o kúpe a vyplnený sprievodný Formulár na odstúpenie od zmluvy
  • tovar nesmie byť zaslaný na dobierku, v takomto prípade nebude prevzatý!

Tovar je nutné zaslať na adresu predajne, z ktorej Vám bol pôvodne odoslanýTúto adresu nájdete na faktúre ako odosielateľa. V prípade, že objednávku obdržíte z viacerých predajní, tovar odošlite na jednu z nich.

Zásielku vo vlastnom záujme pošlite ako doporučený balík s poistením na hodnotu tovaru (v prípade straty, alebo znehodnotenia balíka si ho budete môcť s podacím lístkom na pošte vyreklamovať).

Náklady spojené s vrátením tovaru:

Ponesiete priame náklady spojené s vrátením tovaru

Po preskúmaní neporušenosti tovaru bude uskutočnené vrátenie peňazí za tovar a prípadné poštovné a balné zaslané na Váš bankový účet alebo na Vašu adresu poštovou poukážkou. Zaplatená čiastka bude vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpenia od zmluvy. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť, bohužiaľ, akceptovať požiadavku na vrátenie peňazí a tovar bude vrátený späť.

Tovar je možné do 30 dní od prevzatia vrátiť i osobne na ktorejkoľvek predajni Sport Vision. Peniaze Vám budú vyplatené bezhotovostne na Váš bankový účet. Pri osobnom vrátení tovaru na predajni je nutné dodržať vyššie uvedené základné podmienky.

Na webovej stránke sportvision.sk môžete elektronicky vyplniť Formulár na odstúpenie od zmluvy, prípadne ho vytlačiť, skopírovať a doručiť spolu s tovarom alebo poslať e-mailom na adresu online@sportvision.sk. Pre dodržanie lehoty na Odstúpenie od zmluvy stačí odstúpenie od Zmluvy odoslať pred uplynutím príslušnej lehoty.

 

Dôsledky odstúpenia od zmluvy:

Ak odstúpite od Zmluvy, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bolo doručené vaše oznámenie o odstúpení od Zmluvy (s výnimkou akýchkoľvek dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku toho, že vami zvolený spôsob doručenia je iný ako najlacnejší štandardný spôsob doručenia, ktorý ponúkame). Na vrátenie peňazí použijeme rovnaký spôsob platby, aký ste použili pri pôvodnej transakcii.

V žiadnom prípade vám nevzniknú dodatočné náklady. Platbu vám vrátime po prijatí vráteného tovaru.

 

Prijatie tovaru:

Tovar vrátite na adresu, z ktorej ste ho dostali, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Lehota sa považuje za dodržanú, ak nám tovar zašlete späť pred uplynutím 30 dní. 

 

Náklady na vrátenie tovaru:

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate vy.

Zodpovednosť za zníženie hodnoty vráteného tovaru:

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, ako je nevyhnutné na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru vrátane jeho funkčnosti.

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru aj v prípade, ak s tovarom manipuluje mimo domácnosti za účelom oboznámenia sa s povahou a vlastnosťami tovaru vrátane jeho funkčnosti (ďalej len " Náhrada").

Predávajúci uplatní nárok na Náhradu u Kupujúceho zaslaním finančných prostriedkov prijatých od Kupujúceho za kúpu Tovaru znížených o Náhradu.

Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

 

  • obuv nemá originálnu škatuľu
  • oblečenie je bez originálnych visačiek, štítkov
  • tovar je vypraný
  • Tovar je špinavý, mokrý alebo zapácha
  • časť tovaru alebo príslušenstva je poškodená alebo chýba,
  • tovar nie je vhodný na ďalší predaj

Formulár na odstúpenie od zmluvy